Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Beleid maken betekent het structureel en planmatig werken aan het realiseren van een concrete doelstelling. Voor financiële marktpartijen kan dat zeer divers zijn. Beleid is ook het vastleggen van de manier waarop organisaties willen werken en hoe zij zich wensen te positioneren.

Op het gebied van beleid in financiële markten, wordt de volgende dienstverlening geboden:

  1. Denken: het ontwikkelen van beleid
  2. Schrijven: het helder vastleggen / beschrijven van het bepaalde beleid
  3. Doen: (ondersteuning bij) het uitvoeren van beleid

Adviesbureau Fred de Jong heeft veel ervaring met het formuleren van beleid, met het opstellen van beleidsplannen, position papers en visienota’s. Tevens kan ondersteuning worden geboden bij het maken van beleid, bijvoorbeeld door visiebijeenkomsten en strategiesessies voor te bereiden en te begeleiden. Dit gebeurt altijd op basis van een gedegen analyse vooraf van de doelstellingen en verwachtingen van de opdrachtgever. Daarbij wordt, indien gewenst, ook de inhoudelijke input (cijfers, marktontwikkelingen, trends etc..) geleverd, op basis waarvan het beleid kan worden gemaakt.

Ik wil graag info
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder