Onderzoek, visie en consultancy over de financieel adviesmarkt

freddejong2

ProfCollege 2019

Benut de waarde van financieel advies

Woensdag 3 april 2019

Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 3921 EC Elst (U) / Rhenen

Ontvangst vanaf 13.30 uur, start College om 14.00 uur en borrel om 17.00 uur (tussendoor pauze)

Investering: € 125,- (excl. BTW)

De behoefte aan goed financieel advies neemt de komende jaren toe. Zowel voor consumenten als het MKB. Maar de invulling van financieel advies verandert fundamenteel. Hoe kun je daar als financieel adviseur op inspelen zodat je de waarde van je financieel advies zo optimaal mogelijk kunt verzilveren? Dat is het centrale thema van het vierde Profcollege dat dr. Fred de Jong op 3 april houdt in Rhenen.

Om als financieel adviseur ook in de toekomst relevant te blijven voor je klanten is het zaak om de actualiteit te omarmen en je business model aan te passen. Tijdens het Profcollege komen onder meer de volgende actualiteiten aan bod:

 • De behoefte aan financieel advies bij consumenten en MKB-ers: Hoe kun je je aanbod als financieel adviseur daarop afstemmen?
 • actieve provisietransparantie: Hoe communiceer je je toegevoegde waarde als je transparant moet zijn over provisies?
 • doorlopende zorgplicht: hoe pas je je business model aan om te voldoen aan de zorgplicht?
 • Fintech: Hoe kun je je onderscheiden van robotadviseurs en andere fintech toepassingen?
 • Maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming, zelfredzaamheid en alternatieve financiering: Hoe kun je jouw klanten hiermee van dienst zijn?
 • Rol van serviceproviders, volmachten en keurmerken: Hoe kun je deze partijen gebruiken bij het verzilveren van je toegevoegde waarde?
 • Business model innovatie: Wat is het en hoe kun je dat toepassen op je eigen bedrijf?

Aan de hand van deze onderwerpen wordt de waarde van financieel advies geduid en worden handvatten geboden om als adviseur je toegevoegde waarde richting klanten beter te kunnen verzilveren. Fred de Jong’s ProfCollege geeft duiding vanuit verschillende invalshoeken.Aan de hand van een heldere analyse, op basis van praktijkvoorbeelden en (wetenschappelijk) onderzoek wordt aangegeven waar het perspectief ligt voor de financieel adviseur van de toekomst en hoe je daar zelf invulling aan kunt geven.

Het ProfCollege is een initiatief van Dr. Fred de Jong. Hij is gespecialiseerd in het thema financieel adviesmarkt en is daarop ook gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker/consultant/publicist en tevens verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

U kunt zich aanmelden via fred@freddejong.eu*, met naam en factuuradres

Lees verder

Dr. Fred de Jong

Adviesbureau Fred de Jong is het eenmansbedrijf van dr. Fred de Jong. Fred is als onderzoeker en consultant gespecialiseerd in de financieel adviesmarkt. Hij maakt de financieel adviesmarkt begrijpelijk en helpt financiele instellingen met het nemen van goede, strategische beslissingen door middel van:

Advies: maak gebruik van zijn ruim 18 jaar ervaring, kennis en netwerk als onderzoeker en beleidsmaker in de financieel adviesmarkt;

Onderzoek: wil je nieuwe kennis en inzichten verwerven, laat het dan door Fred onafhankelijk onderzoeken;

Beleid: Heb je hulp nodig bij het vormgeven van je beleid of strategie, huur Fred dan in als deskundige, betrokken en scherpe sparringpartner.

En wil je zijn mening en visie weten over de ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt? Lees dan zijn publicaties of nodig hem uit voor een presentatie, workshop of brainstorm.

Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies en is hij docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde.

Nevenwerkzaamheden:

In 2010 is Fred de Jong gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zijn carrière in de financieel adviesmarkt gestart in 2000 bij Bureau D & O als hoofd onderzoeker. In 2005 is hij gaan werken als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Het complete CV van Fred de Jong.

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong een paper geschreven over de financiële gezondheid van financieel advieskantoren in

  Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD