Onderzoek, visie en consultancy over de financieel adviesmarkt

freddejong

ProfVisie

profvisie

Dr. Fred de Jong biedt u ProfVisie aan:

Een interactieve sessie met dr. Fred de Jong bij u op kantoor van 2, 3 of 4 uur;

 • Waarin u met dr. Fred de Jong gaat sparren over de strategische keuzes waar u voor staat als ondernemer;
 • Waarin u uw eigen visie ontwikkelt op een voor u duurzaam en rendabel business model voor de toekomst, en
 • Waarin u wordt bijgepraat over de actuele trends en ontwikkelingen die impact hebben op uw business model.

Wat levert ProfVisie u op?

 • U bent in staat om uw eigen toegevoegde waarde concreet te maken.
 • U bent geprikkeld om na te denken over de duurzaamheid van uw huidige business model en de strategische keuzes die u zult moeten maken voor de toekomst van uw bedrijf, zoals:
  • Verdien- en business model, transparantie, onafhankelijkheid, digitaal advies, communicatie en marketing, waarde van advies.
 • U bent op de hoogte van de actuele trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de inhoud en rol van uw werk, onder meer op het gebied van o.a.:
  • Regelgeving, concurrentie, digitalisering, samenwerking, klantgedrag.

Tijdens het ProfVisie consult wordt samen met u gezocht naar antwoorden op onder meer de volgende vragen:

 • Waar moet ik mij op voorbereiden als financieel adviesbedrijf?
 • Welke strategische keuzes moet ik maken?
 • Welk business model is voor mijn kantoor het meest duurzaam rendabel?

En u kunt uiteraard ook andere, eigen vraagstukken inbrengen.

Hoe werkt het?

Na het maken van een afspraak voor de sessie bij u op kantoor, ontvangt u vooraf een aantal vragen die u ter voorbereiding op die sessie moet invullen. Tijdens de ProfVisie sessie worden uw antwoorden en uw strategische uitdagingen besproken.

Tarief

2 uur: € 400,-

3 uur: € 500,-

4 uur: € 600,-

(tarieven zijn excl. 21% BTW en reiskosten a 0,30 / km)

Lees verder

Dr. Fred de Jong

Adviesbureau Fred de Jong is het eenmansbedrijf van dr. Fred de Jong. Fred is als onderzoeker en consultant gespecialiseerd in de financieel adviesmarkt. Hij maakt de financieel adviesmarkt begrijpelijk en helpt financiele instellingen met het nemen van goede, strategische beslissingen door middel van:

Advies: maak gebruik van zijn ruim 18 jaar ervaring, kennis en netwerk als onderzoeker en beleidsmaker in de financieel adviesmarkt;

Onderzoek: wil je nieuwe kennis en inzichten verwerven, laat het dan door Fred onafhankelijk onderzoeken;

Beleid: Heb je hulp nodig bij het vormgeven van je beleid of strategie, huur Fred dan in als deskundige, betrokken en scherpe sparringpartner.

En wil je zijn mening en visie weten over de ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt? Lees dan zijn publicaties of nodig hem uit voor een presentatie, workshop of brainstorm.

Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies en is hij docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde.

Nevenwerkzaamheden:

In 2010 is Fred de Jong gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zijn carrière in de financieel adviesmarkt gestart in 2000 bij Bureau D & O als hoofd onderzoeker. In 2005 is hij gaan werken als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Het complete CV van Fred de Jong.

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong een paper geschreven over de financiële gezondheid van financieel advieskantoren in

  Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD