Onderzoek, visie en consultancy over de financieel adviesmarkt

freddejong2

Toegevoegde waarde

Adviesbureau Fred de Jong is het eenmansbedrijf van dr. Fred de Jong. Fred is als onderzoeker en consultant gespecialiseerd in de financieel adviesmarkt. Hij maakt de financieel adviesmarkt begrijpelijk en helpt financiele instellingen met het nemen van goede, strategische beslissingen door middel van:

Advies: maak gebruik van zijn 20 jaar ervaring, kennis en netwerk als onderzoeker en beleidsmaker in de financieel adviesmarkt;

Onderzoek: wil je nieuwe kennis en inzichten verwerven, laat het dan door Fred onafhankelijk onderzoeken;

Beleid: Heb je hulp nodig bij het vormgeven van je beleid of strategie, huur Fred dan in als deskundige, betrokken en scherpe sparringpartner.

Fred staat garant voor creatieve intelligentiekracht. Wil je zijn mening en visie weten over de ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt? Lees dan zijn publicaties of nodig hem uit voor een presentatie, workshop of brainstorm.

Lees verder

Dr. Fred de Jong

Fred de Jong is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies, hij is docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde en de Master in Business Administration waar hij werkcolleges strategy & organisation verzorgt.

Nevenwerkzaamheden:

In 2010 is Fred de Jong gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zijn carrière in de financieel adviesmarkt gestart in 2000 bij Bureau D & O als hoofd onderzoeker. In 2005 is hij gaan werken als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Het complete CV van Fred de Jong.

BTW-identificatienummer: NL001924889B78

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder
  • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

    OvFD
  • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

    NVGA
  • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong enkele papers geschreven over de financiële gezondheid en de samenstelling van financieel advieskantoren in Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

    RiFD