Vergroot je kennis en versterk je positie in de financieel adviesmarkt

freddejong2

Autoriteit in de financieel adviesmarkt

Om de juiste strategische beslissingen te maken, is kennis van de markt onmisbaar. Ik help je op weg als onafhankelijke autoriteit in de financieel adviesmarkt met advies, visie en analyse op basis van gedegen onderzoek. Mijn onderscheidende kracht is dat ik wetenschappelijke kennis bundel met praktijkonderzoek, jarenlange ervaring, commercieel inzicht, creatieve intelligentie en een uitgebreid netwerk in de zakelijke adviesmarkt. Lees verder

‘Mijn missie is om de financiële adviesmarkt begrijpelijk te maken’

Goed financieel advies verhoogt de welvaart en het welzijn van consumenten en bedrijven en dient daarmee een maatschappelijk belang. Het is mijn missie om de kwaliteit van financieel advies duurzaam te verbeteren. Hoe? Door inzicht te geven in de werking van de financieel adviesmarkt. Door financiële ondernemingen betere strategische keuzes te laten maken en ze te helpen bij het zelf vormgeven van een betere marktpositie.

BTW-identificatienummer: NL001924889B78

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Analyse

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Spreken

Als kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt ben ik als spreker te boeken voor onder meer bedrijfstrainingen, lezingen, congres presentaties, netwerkbijeenkomsten, symposia, conferenties, relatiedagen en jaarvergaderingen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Lees verder
  • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

    OvFD
  • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

    NVGA
  • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong enkele papers geschreven over de financiële gezondheid en de samenstelling van financieel advieskantoren in Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

    RiFD