Onderzoek

De financieel adviesmarkt is divers, complex en continu aan verandering onderhevig. Samen met de maatschappelijke en economische relevantie van deze sector maakt dit dat (wetenschappelijk) onderzoek essentieel is om verantwoorde beslissingen te nemen.

Onderzoek financiële adviesmarkt

Om als organisatie succesvol te zijn in deze branche, is betrouwbare en onafhankelijke informatie van cruciaal belang. Om de beste beslissingen te maken, moet je weten wat er speelt. Bijvoorbeeld om een strategie te bepalen, producten en dienstverlening te ontwikkelen, publiciteit te vergaren, regelgeving te veranderen, zichtbaar te zijn voor je doelgroep of om een discussie te ontlokken.

De onderzoeksmethode die ik door de jaren heen heb ontwikkeld, levert jou als financieel ondernemer de antwoorden op die je nodig hebt. Hoe ga ik te werk? Samen bepalen we de onderzoeksvraag. Vervolgens stel ik hierbij de meest passende methode voor.

  • Deskresearch en literatuurstudie
  • Diepte-interviews
  • Panelonderzoek
  • Enquête

In mijn onderzoek stel ik onconventionele vragen om tot de kern te komen. Dit zorgt vaak voor verrassende uitkomsten en geeft het onderzoek extra toegevoegde waarde. Dankzij jarenlange ervaring in de branche beschik ik over een uitgebreid netwerk, dat ik kan inzetten om kwantitatieve (enquête)onderzoeken – ook bij consumenten – uit te voeren.

Resultaat

Mijn onderzoek geeft jou de antwoorden op belangrijke zakelijke vragen voor je organisatie. Mijn wetenschappelijke achtergrond combineer ik met mijn ervaring als ondernemer. Het resultaat is een uitgebreid rapport, waarin ik de feiten analyseer en interpreteer en je concrete aanbevelingen geef voor nu en de toekomst. Aan de hand van heldere handvatten bepaal jij de juiste toekomstbestendige koers voor jouw organisatie.

Meer weten
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen onderzoek.

Lees verder
beleid

Spreken

Wat is de toekomst van financieel advies? Als kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt ben ik als spreker te boeken.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en onafhankelijke deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Analyse

De ontwikkelingen gaan razendsnel en de impact ervan is groter dan ooit. Om de trends en ontwikkelingen te kunnen duiden help ik je met gedegen analyses. Inclusief aanbevelingen uiteraard.

Lees verder