Onderzoek

De financieel adviesmarkt is zeer divers en complex. Samen met de maatschappelijke en economische relevantie van deze sector maakt dit, dat beslissingen moeten worden genomen op basis van gedegen onderzoek en analyse. Daarbij is onderzoek geen doel op zich, maar een middel om goede en verantwoorde besluitvorming mogelijk te maken.

Methoden van onderzoek en analyse:
Adviesbureau Fred de Jong richt zich primair op het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. In overleg met de opdrachtgever wordt de onderzoeksvraag opgesteld en de meest passende methode van onderzoek of analyse voorgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van:

  • Deskresearch en literatuurstudie
  • Diepte-interviews
  • Panelonderzoek

  • Daarnaast beschikt Adviesbureau Fred de Jong over een uitgebreid netwerk via welke ook kwantitatieve (enquête) onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.
Ik wil graag info
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder