Diensten

Onderzoek

De financieel adviesmarkt is divers, complex en continu aan verandering onderhevig. Samen met de maatschappelijke en economische relevantie van deze sector maakt dit dat (wetenschappelijk) onderzoek essentieel is om verantwoorde beslissingen te nemen.

Onderzoek financiële adviesmarkt

Om als organisatie succesvol te zijn in deze branche, is betrouwbare en onafhankelijke informatie van cruciaal belang. Om de beste beslissingen te maken, moet je weten wat er speelt. Bijvoorbeeld om een strategie te bepalen, producten en dienstverlening te ontwikkelen, publiciteit te vergaren, regelgeving te veranderen, zichtbaar te zijn voor je doelgroep of om een discussie te ontlokken.

De onderzoeksmethode die ik door de jaren heen heb ontwikkeld, levert jou als financieel ondernemer de antwoorden op die ...

Lees verder

Spreken

Wat is de toekomst van financieel advies? Met welke trends moet je rekeninghouden? Hoe zorg jij ervoor dat je relevant blijft in de toekomst? Waar liggen kansen en hoe speel je in op ontwikkelingen bij ondernemers? Hoe ga je om met wet- en regelgeving? Over deze thema’s en meer geef ik als kennisexpert regelmatig presentaties en lezingen.

Als kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt ben ik als spreker te boeken voor onder meer:

- bedrijfstrainingen

- lezingen

- congres presentaties

- netwerkbijeenkomsten

- symposia

- conferenties

- relatiedagen

- jaarvergaderingen

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Lees verder

Advies

Hoe ga je om met de impact van wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt? Waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen? Hoe spring je in op trends? Als kennisexpert en onafhankelijke deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt, sta ik onder meer banken, verzekeraars, financieel adviseurs, automatiseringsbedrijven en brancheorganisaties bij met helder advies en praktische handvatten.

Advies op het gebied van:

 • Strategiebepaling
 • Toekomst financiële adviesmarkt
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Transformatie naar nieuwe business- en beloningsmodellen
 • Impact van wet- en regelgeving, toezicht en maatschappelijke tendensen
 • Concurrentievraagstukken
 • Klantgedrag
 • Positioneringsvraagstukken
 • Beloningsissues

Een betere marktpositie, een hogere omzet, meer waarde realiseren of een prangend probleem op...

Lees verder

Analyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces. Ik ben gespecialiseerd in de financieel adviesmarkt en combineer mijn kennis en ervaring met analytisch vermogen, kunde in marktonderzoek en (marketing) intelligence.

Een greep uit de mogelijkheden

 • impactanalyse van de ontwikkelingen binnen een bepaald marktsegment
 • haalbaarheidsanalyse van de potentie van een product, dienst of concept
 • onderzoek naar wensen en behoeften van klanten en businesspartners
 • onderzoek en analyse van businessmodellen en businessproposities
 • omgevingsanalyse
 • concurrentieanalyse

Hoe ga ik te werk?

We bespreken eerst je specifieke wensen en behoefte. Daarna ga ik aan de slag met de marktanalyse. Het resultaat van de marktanalyses is een...

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong enkele papers geschreven over de financiële gezondheid en de samenstelling van financieel advieskantoren in Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD