Mening

Intermediair laat je ballen zien! 25 jun. 2019

Op het Adfiz jubileum (110 jaar) begin juni was het weer raak. Tijdens de paneldiscussie werd weer eens de noodklok geluid over de omvang en verstikking van de regelgeving voor het intermediair. Niet alleen wetten, maar vooral ook de vele leidraden van de AFM werden genoemd als belemmerend voor het ondernemerschap. En terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Maar dan zal het intermediair ook zelf ballen moeten tonen dat het anders kan.

Lees verder
Business model innovatie als goed voornemen 22 jan. 2018

2018 wordt een innovatief jaar voor de financieel adviesmarkt. Innovatief omdat de regelgeving wederom zal worden aangepast, innovatief omdat bestaande business modellen moeten worden vernieuwd en innovatief omdat advicetech verder gaat doorbreken. En juist nu de economische wind in de rug waait, is het de ideale tijd om te sleutelen aan je business model.

Om meer inzicht te geven in deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de verschillende marktspelers en hun business modellen, geef ik op 1 februari aanstaande een ProfCollege. Meer informatie over locatie, tijd en kosten vindt u op www.freddejong.eu.

Lees verder
Enige nuance bij actieve provisietransparantie schadeverzekeringen 19 nov. 2017

De AFM heeft in haar reactie op de consultatie van de IDD (Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie) voorgesteld om actieve transparantie over provisie bij schadeverzekeringen in te stellen. Daarmee vraagt de AFM om meer dan de Europese regels voorschrijven. Waarom wil de AFM dit? En hoe verstandig is dit voorstel?

Lees verder
Een gedegen analyse als basis voor veranderingsprocessen 14 dec. 2016

In een wereld van verandering is een gedegen analyse een belangrijke voorwaarde. Voor financiële instellingen is het de uitdaging om de impact van alle ontwikkelingen te snappen, en op basis daarvan eigen strategische keuzes te maken. Daar kan Adviesbureau Fred de Jong u bij helpen.

Lees verder
Haal de drempels voor cultuuromslag weg 26 sep. 2016

De overheid wil in de financieeladviesmarkt een cultuuromslag, van productgedreven naar klantgerichte advisering. En overal klinkt de oproep om het klantbelang centraal te stellen. Daar kun je moeilijk tegen zijn. Toch zijn er in de markt veel drempels die deze cultuuromslag in de weg zitten. In mijn boek ‘Tussenpersoon zonder provisie’ benoem ik die drempels, zodat er geen belemmeringen zijn voor intermediairs om zelf (vanuit bedrijfseconomisch motief) te stoppen met provisie.


Lees verder
Is provisie wel in het belang van de tussenpersoon 23 sep. 2016

Bij schadeverzekeringen is provisie het meest voorkomende beloningsmodel. Dat provisiemodel heeft veel voordelen. Het is een eenvoudig systeem, de provisies per verzekeraar verschillen niet enorm waardoor er geen ‘perverse’ prikkel is, het is laagdrempelig voor de klant (de prijs is onzichtbaar) en veel klanten vinden het een prima systeem. Omdat er ook geen sprake is van misselling als gevolg van het provisiemodel, heeft de wetgever geen reden om te komen tot een provisieverbod.

De vraag is echter of het provisiemodel voor de tussenpersoon (zelfstandig financieel adviseur) zelf wel het meest ideale systeem is. Is provisie wel in het belang van de tussenpersoon?

Lees verder
‚ÄčKlantgedrag en de toekomst van de volmachtmarkt 5 jun. 2015


Het volmachtmodel kent een rijke historie. Het uitbesteden van activiteiten en het overdragen van bepaalde bevoegdheden door verzekeraars aan gevolmachtigden paste binnen de waardeketen van verzekeringen.

Lees verder
Lessons from the Dutch market on good financial advice 23 mei 2015


The markets in financial advice in The Netherlands have failed over the last decades. Research showed that the main reason for this failure is the tight connection between...

Lees verder