Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de markt voor financieel adviseurs. Financiele ondernemingen worden geadviseerd over onder meer hun intermediairbeleid, het omgaan met wet- en regelgeving en over marktontwikkelingen die van invloed zijn op (de relatie tussen marktpartijen en) financieel adviseurs. Te denken valt daarbij aan:

  • Strategiebepaling
  • Toekomst van financieel adviesmarkt
  • Samenwerkingsvraagstukken
  • Transformatie naar nieuwe business- en beloningsmodellen
  • De impact van wet- en regelgeving, toezicht en maatschappelijke tendensen
  • Concurrentievraagstukken
  • Beloningsissues

    De adviezen zijn altijd gedegen, waar nodig wetenschappelijk, onderbouwd. De adviezen hebben daarbij een hoog praktisch toepasbaar gehalte en passen binnen de maatschappelijk gewenste normen.
Ik wil graag info
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder