Zorgambitie als het nieuwe normaal

4 jun. 2020

Zorgambitie als het nieuwe normaal

Intermediairs kunnen weer opgelucht ademhalen. Je hoeft je klanten toch niet te wijzen op sterk gedaalde premies in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. Tenminste niet vanuit publiekrechtelijke of civielrechtelijke zorgplicht. De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie hierover tenietgedaan. Dus geen zorglicht, maar hoe zit het met de zorgambities van het intermediair?

De term zorgambitie heb ik niet zelf bedacht. Ik hoorde het tijdens een onderzoek dat ik deed bij pensioenfondsen over financiële planningtools. Pensioenfondsen hebben een bepaalde zorgplicht richting hun deelnemers, maar binnen de pensioensector is er discussie of pensioenfondsen en -uitvoerders niet verder zouden moeten gaan. Bijvoorbeeld het niet alleen inzicht bieden over het pensioendomein maar ook breder financieel inzicht.

Naast een juridische discussie over de zorgplicht zou in de verzekeringssector veel meer moeten worden gesproken over de zorgambities richting de klant. Dat geldt zowel voor verzekeraars als het intermediair. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld actief bestaande klanten benaderen als een nieuw product voordeliger of beter voor ze is. En ze kunnen actief klanten benaderen als een premietermijn niet wordt betaald en niet direct de polis opzeggen. Door te vragen naar de reden en een mogelijke oplossing aan te dragen zoals een premievakantie.

Voor het intermediair is het tonen van zorgambitie een manier om meer toegevoegde waarde te creëren voor de klant. Wil je een positie als ‘polisschuiver’ (tussenpersoon) en doe je alleen wat je minimaal wettelijk verplicht bent voor de klant? Of wil je door de klant gezien worden als financieel adviseur, gids of regisseur? Een financieel adviseur adviseert zijn klanten proactief over financiële vraagstukken. Een financieel adviseur staat aan de kant van de klant en neemt de verantwoordelijkheid om over het welzijn van zijn klanten te waken. Dus als een financieel adviseur weet dat de premies van verzekeringen sterk zijn gedaald en dat de klant eigenlijk te veel betaalt, dan wijst een financieel adviseur zijn klant daar actief op. Hetzelfde geldt voor de situatie als een klant over verzekerd is of als een klant dubbel verzekerd is.

Ook in de hypotheekmarkt is de spagaat zichtbaar tussen zorgplicht en zorgambitie. Veel hypotheekbemiddelaars zijn alleen bezig met het sluiten van de hypotheek en inventariseren maar beperkt de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering. Zij voldoen daarmee aan de zorgplicht en stellen hun compliance officer tevreden. De hypotheekadviseur met zorgambitie wil juist verder gaan dan alleen de hypotheek en adviseert wel over vermogensopbouw en het afdekken van risico’s bij life-events.

Zorgambitie mag van mij het nieuwe normaal worden. De zorgplicht aanbidders gaan het moeilijk krijgen. Wie het minimale voor zijn klant wil doen, zal ook een minimale beloning oogsten. En deze minimalisten zullen ook sneller worden vervangen door de zo gevreesde adviesrobots. Dus haal vooral opgelucht adem na de uitspraak van Kifid, maar adem daarna vooral meer zorgambitie uit.

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Consolidatiegolf vraagt om transparantie over de mate van (on) afhankelijkheid 23 jul. 2021

Binnen de financieel adviesmarkt is er sprake van een consolidatiegolf. Eigen onderzoek, samen met Bjorn Bierhaalder, toont aan dat er de komende jaren nog circa duizend advieskantoren van eigenaar gaan wisselen. Recent mengen ook de verzekeraars zich. Om de grip op de distributie te krijgen, nemen verschillende verzekeraars een belang in adviesbedrijven, vaak in partijen met grote volmachtportefeuilles. De grote vraag is wat deze bemoeienis van verzekeraars betekent voor het advies aan de klant. Vanuit klantperspectief zou het goed zijn als expliciet transparant wordt gemaakt aan de klant in hoeverre er sprake is van een aandelenbelang van verzekeraars in een advieskantoor. Actieve transparantie dus ook op dit vlak.

Lees verder