Intermediair laat je ballen zien!

25 jun. 2019

Op het Adfiz jubileum (110 jaar) begin juni was het weer raak. Tijdens de paneldiscussie werd weer eens de noodklok geluid over de omvang en verstikking van de regelgeving voor het intermediair. Niet alleen wetten, maar vooral ook de vele leidraden van de AFM werden genoemd als belemmerend voor het ondernemerschap. En terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Maar dan zal het intermediair ook zelf ballen moeten tonen dat het anders kan.

Begin eens met aan te geven welke specifieke wetten, regels en leidraden niet in het belang van de klant zijn. Want dat is immers de meetlat voor de adviessector. Ook tijdens de Adfiz-discussie bleek het lastig te zijn om met concrete voorbeelden te komen van regels die het ondernemerschap in de weg zitten en niet in het belang van de klant zijn. Dit verdient een gedegen analyse zodat er wel duidelijke voorbeelden op tafel komen waarmee je het gesprek over vermindering van regeldruk effectief kunt voeren.

Een andere manier is om zaken op de spits te drijven. Als je als adviseur overtuigt bent dat je in een bepaalde casus in het belang van de klant handelt terwijl dit volgens de regels niet zou mogen, laat dit dan door Kifid of een rechter toetsen. Ik kan mij niet voorstellen dat onze rechtspraak een adviseur schuldig gaat bevinden aan het feit dat hij de klant goed heeft gediend. In ieder geval wordt daarmee de discussie op scherp gezet en ook de politiek zal dit met belangstelling volgen.

Dan is er nog het beroemde of gevreesde grijze gebied. De adviessector heeft de neiging, ingefluisterd door compliance officers en juristen, om de open normen van de wetgeving helemaal dicht te redeneren. Better save than sorry lijkt het adagium. Ik hoorde zelfs dat er gevraagd wordt om een verduidelijking van een leidraad (wat op zichzelf al een verduidelijk behoort te zijn). Het moet niet gekker worden. Daarmee geef je als sector een brevet van onvermogen af om zelf te bepalen wat in het belang van de klant is. Terwijl de brancheorganisaties juist altijd hebben gevochten voor deze open normen om het intermediair de ruimte te bieden voor eigen inzicht. Zolang je maar in het belang van de klant handelt. In plaats van vragen om duiding van de open normen via leidraden, is het intermediair beter af met eigen invulling van die normen. Als je moreel kompas goed werkt, zijn open normen een zegen.

Mijn advies aan het intermediair is dan ook: maak gebruik van de open normen en vaar meer op je eigen moreel kompas. En zorg dat je kunt onderbouwen met concrete casussen waar de regelgeving beklemmend is voor adviseur en klant. Laat je ballen zien en wees zelf de regisseur van de regeldruk vermindering.

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Zorgambitie als het nieuwe normaal 4 jun. 2020

Zorgambitie als het nieuwe normaal

Intermediairs kunnen weer opgelucht ademhalen. Je hoeft je klanten toch niet te wijzen op sterk gedaalde premies in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. Tenminste niet vanuit publiekrechtelijke of civielrechtelijke zorgplicht. De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie hierover tenietgedaan. Dus geen zorglicht, maar hoe zit het met de zorgambities van het intermediair?

Lees verder
Laat je expertise zien 17 mrt. 2020

Lessen voor financieel adviseurs uit de Corona-crisis

We zitten middenin een enorme crisis waarvan het einde nog niet te voorspellen is. Ook voor financieel adviseurs zijn het lastige tijden. Maar voorop staat uiteraard het belang van de volksgezondheid. Toch zijn er voor financieel adviseurs enkele lessen te leren uit de Corona-crisis.

Lees verder
Verzakelijking van relatie intermediair-verzekeraar is een goede zaak 25 nov. 2019

De afgelopen weken mocht ik enkele lezingen geven over de ‘harde’ verzekeringsmarkt. Met name bij zakelijke risico’s kondigen verzekeraars sterke premiestijgingen aan en worden sommige risico’s zelfs helemaal uitgesloten. Ook in de consumentenmarkt stijgen de premies en vindt verharding plaats tussen verzekeraars en intermediairs. Daarom is het zo belangrijk dat het intermediaire kanaal voldoende tegendruk blijft geven.

Lees verder