Een gedegen analyse als basis voor veranderingsprocessen

14 dec. 2016

Een gedegen analyse als basis voor veranderingsprocessen

In deze tijd van het jaar wordt er vaak teruggeblikt. Dat is mooi, maar waar het in de financiële sector vooral om gaat is de blik naar voren. Zowel voor banken, verzekeraars, serviceproviders, gevolmachtigden, brancheorganisaties en intermediairs is het zaak om goed notie te nemen van de vele ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die op hen afkomen. Of het nu gaat om fintech, om veranderend klantgedrag, om regelgeving, concurrentie of nieuwe business modellen, de markt kan zich opmaken voor verdere verschuivingen. Het aantal spelers in de financiële sector daalt de komende jaren met ruim 20%, zo is mijn verwachting. En de overblijvers zullen steeds vaker andere business modellen hanteren.

In een wereld van verandering is een gedegen analyse een belangrijke voorwaarde. Voor financiële instellingen is het de uitdaging om de impact van alle ontwikkelingen te snappen, en op basis daarvan eigen strategische keuzes te maken. Daar kan Adviesbureau Fred de Jong u bij helpen. Het is mijn vak om de relevante ontwikkelingen te volgen, te duiden en te vertalen naar de praktijk van mijn klanten. Of dit nu banken, verzekeraars, intermediairs, serviceproviders of andere organisaties zijn. Adviesbureau Fred de Jong doet dat door analyses te maken, onderzoek te doen, adviezen te geven, presentaties te verzorgen en publicaties uit te brengen. Zoals mijn boek over een nieuw business en verdienmodel voor tussenpersonen (www.tussenpersoonzonderprovisie.nl). Maar ik wijs u ook graag op relevante rapporten en publicaties waar u van kunt leren, zoals:

In 2017 is er denk ik behoefte aan o.a. meer onderzoek naar en advies over de ontwikkeling van digitale (robot) adviestrajecten, de relatie tussen onafhankelijkheid en vertrouwen, nieuwe business- en verdien modellen voor financieel adviseurs, de invulling van de relatie tussen aanbieders en intermediairs, integrale adviesconcepten en impactanalyses voor financiële instellingen.

Graag ga ik met u in gesprek om mijn analyse, onderzoeks- en advieskracht in te zetten voor het succes van uw organisatie. Ik wens u alvast hele fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Verzakelijking van relatie intermediair-verzekeraar is een goede zaak 25 nov. 2019

De afgelopen weken mocht ik enkele lezingen geven over de ‘harde’ verzekeringsmarkt. Met name bij zakelijke risico’s kondigen verzekeraars sterke premiestijgingen aan en worden sommige risico’s zelfs helemaal uitgesloten. Ook in de consumentenmarkt stijgen de premies en vindt verharding plaats tussen verzekeraars en intermediairs. Daarom is het zo belangrijk dat het intermediaire kanaal voldoende tegendruk blijft geven.

Lees verder
Intermediair laat je ballen zien! 25 jun. 2019

Op het Adfiz jubileum (110 jaar) begin juni was het weer raak. Tijdens de paneldiscussie werd weer eens de noodklok geluid over de omvang en verstikking van de regelgeving voor het intermediair. Niet alleen wetten, maar vooral ook de vele leidraden van de AFM werden genoemd als belemmerend voor het ondernemerschap. En terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Maar dan zal het intermediair ook zelf ballen moeten tonen dat het anders kan.

Lees verder