Is provisie wel in het belang van de tussenpersoon

23 sep. 2016

Bij schadeverzekeringen is provisie het meest voorkomende beloningsmodel. Dat provisiemodel heeft veel voordelen. Het is een eenvoudig systeem, de provisies per verzekeraar verschillen niet enorm waardoor er geen ‘perverse’ prikkel is, het is laagdrempelig voor de klant (de prijs is onzichtbaar) en veel klanten vinden het een prima systeem. Omdat er ook geen sprake is van misselling als gevolg van het provisiemodel, heeft de wetgever geen reden om te komen tot een provisieverbod.

De vraag is echter of het provisiemodel voor de tussenpersoon (zelfstandig financieel adviseur) zelf wel het meest ideale systeem is. Is provisie wel in het belang van de tussenpersoon? Een bedrijfseconomisch gezonde financieeladviesmarkt is van groot maatschappelijk belang. Daar hoort ook bij dat de tussenpersoon een gezonde boterham moet kunnen verdienen.

Naar schatting zo’n 4.000 intermediairs (tussenpersonen) lopen het risico om ‘stuck in the middle’ te geraken. Deze kantoren zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van consumenten, hebben een grote schadeportefeuille, werken hoofdzakelijk op provisiebasis, doen veel administratief werk en zijn klein van omvang.

Getwijfeld aan bestaansrecht adviseur
Er wordt wel eens getwijfeld aan het bestaansrecht van deze kantoren. Natuurlijk, er verdwijnt een deel van de omzet naar directe kanalen, de prijzen staan sinds het provisieverbod onder druk, de eisen van de wetgever en toezichthouder zijn omvangrijk en klanten zijn een stuk kritischer geworden. Toch ben ik best positief over het perspectief voor deze kantoren. Maar dan is het wel zaak om de bakens te verzetten. Want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg (Albert Einstein).

Te veel afhankelijk van omstandigheden
Mijn analyse van de financieel adviesmarkt is dat veel tussenpersonen voor hun bedrijfsvoering teveel afhankelijk zijn van omstandigheden waar ze geen directe invloed op hebben. Vanuit ondernemersperspectief geen handige positie.

Met name de afhankelijkheid van productverkoop, de hoogte van de verzekeringspremie en het beleid van verzekeraars zouden tot nadenken moeten stemmen.

Premies dalen
De premies zijn de afgelopen jaren over het algemeen gedaald. Nu is er weer een opleving, maar experts verwachten een verdere daling van de premies de komende jaren als gevolg van technologische innovaties zoals de zelfrijdende auto, internet of things en robotisering.

De meeste kantoren doen nog steeds ongeveer de helft aan administratieve werkzaamheden. Dat aandeel zal minder worden, terwijl voor dat werk ook een deel van de provisie is bestemd. En de meeste verzekeraars spreken openlijk uit dat zij zelf een meer directe band met de klant willen en inzetten op multichannel strategieën. Wil je als tussenpersoon afhankelijk zijn van een partij die openlijk twijfelt aan jouw toegevoegde waarde? Of wil je zelf je eigen prijs kunnen bepalen?

Dat zijn vragen die ik met mijn boek ‘Tussenpersoon zonder provisie’ beantwoord. De titel geeft u al een beeld van mijn visie hierop. En het boek biedt ook handvatten om die visie in de praktijk te brengen.

www.tussenpersoonzonderprovisie.nl

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Zorgambitie als het nieuwe normaal 4 jun. 2020

Zorgambitie als het nieuwe normaal

Intermediairs kunnen weer opgelucht ademhalen. Je hoeft je klanten toch niet te wijzen op sterk gedaalde premies in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. Tenminste niet vanuit publiekrechtelijke of civielrechtelijke zorgplicht. De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie hierover tenietgedaan. Dus geen zorglicht, maar hoe zit het met de zorgambities van het intermediair?

Lees verder
Laat je expertise zien 17 mrt. 2020

Lessen voor financieel adviseurs uit de Corona-crisis

We zitten middenin een enorme crisis waarvan het einde nog niet te voorspellen is. Ook voor financieel adviseurs zijn het lastige tijden. Maar voorop staat uiteraard het belang van de volksgezondheid. Toch zijn er voor financieel adviseurs enkele lessen te leren uit de Corona-crisis.

Lees verder
Verzakelijking van relatie intermediair-verzekeraar is een goede zaak 25 nov. 2019

De afgelopen weken mocht ik enkele lezingen geven over de ‘harde’ verzekeringsmarkt. Met name bij zakelijke risico’s kondigen verzekeraars sterke premiestijgingen aan en worden sommige risico’s zelfs helemaal uitgesloten. Ook in de consumentenmarkt stijgen de premies en vindt verharding plaats tussen verzekeraars en intermediairs. Daarom is het zo belangrijk dat het intermediaire kanaal voldoende tegendruk blijft geven.

Lees verder