Business model innovatie als goed voornemen

22 jan. 2018

Voor intermediairs, gevolmachtigden, verzekeraars, banken en serviceproviders is er veel werk aan de winkel. De economische groei zorgt voor meer vraag vanuit de klant, de behoefte aan financieel advies neemt verder toe. Maar het geven van financieel advies en het verkopen van financiële producten vindt ook plaats in een markt waarin volop consolidatie plaatsvindt, waar de concurrentie zwaar is en de marges dunner lijken te worden. Dat vraagt om een kritische blik op je bestaande business model. In hoeverre is jouw business model klaar voor de toekomst? Hoe waardevol is jouw dienstverlening voor jouw klanten? Is je verdienmodel nog rendabel de komende jaren? Werk je samen met de juiste business partners? Zo maar wat vragen die in 2018 extra belangrijk worden. En die vragen worden ook beïnvloed door een aantal cruciale beslissingen die in 2018 zullen worden genomen:

  • -In 2018 hebben we eindelijk een formele evaluatie van het provisieverbod en weten we of die evaluatie aanleiding geeft tot aanpassingen van dit verbod.
  • -In 2018 weten we of het ministerie van Financiën ook van mening is, net als de AFM en het Verbond van Verzekeraars, dat schadeprovisie actief transparant moeten worden gemaakt aan de klant.
  • -In 2018 treedt de Insurance Distribution Directive (IDD) en Mifid II in werking. Dan zien we of dit tot verschuivingen in de markt gaat leiden.

Om meer inzicht te geven in deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de verschillende marktspelers en hun business modellen, geef ik op 1 februari aanstaande een ProfCollege. Meer informatie over locatie, tijd en kosten vindt u op www.freddejong.eu.

Ik wens u voor 2018 alle goeds toe en wil u graag helpen om de broodnodige vernieuwing in deze mooie, maatschappelijk belangrijke, sector verder vorm te geven.

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Zorgambitie als het nieuwe normaal 4 jun. 2020

Zorgambitie als het nieuwe normaal

Intermediairs kunnen weer opgelucht ademhalen. Je hoeft je klanten toch niet te wijzen op sterk gedaalde premies in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. Tenminste niet vanuit publiekrechtelijke of civielrechtelijke zorgplicht. De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een eerdere uitspraak van de Geschillencommissie hierover tenietgedaan. Dus geen zorglicht, maar hoe zit het met de zorgambities van het intermediair?

Lees verder
Laat je expertise zien 17 mrt. 2020

Lessen voor financieel adviseurs uit de Corona-crisis

We zitten middenin een enorme crisis waarvan het einde nog niet te voorspellen is. Ook voor financieel adviseurs zijn het lastige tijden. Maar voorop staat uiteraard het belang van de volksgezondheid. Toch zijn er voor financieel adviseurs enkele lessen te leren uit de Corona-crisis.

Lees verder
Verzakelijking van relatie intermediair-verzekeraar is een goede zaak 25 nov. 2019

De afgelopen weken mocht ik enkele lezingen geven over de ‘harde’ verzekeringsmarkt. Met name bij zakelijke risico’s kondigen verzekeraars sterke premiestijgingen aan en worden sommige risico’s zelfs helemaal uitgesloten. Ook in de consumentenmarkt stijgen de premies en vindt verharding plaats tussen verzekeraars en intermediairs. Daarom is het zo belangrijk dat het intermediaire kanaal voldoende tegendruk blijft geven.

Lees verder